Perjalanan Sejarah Di Bulan Ramadhan ( 3 )

Sunday, September 30, 2007


Berikut merupakan sambungan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dibulan Ramadhan. Marilah kita sama-sama hayati dengan penuh keimanan dan ketaqwaan.
 
16. 15 Ramadhan 1414 H : Pada tanggal ini seorang Yahudi menyerang masjid Haram Ibrahimi di kota kholil Palestin kemudiannya menembak jema’ah yang sedang solat Subuh secara membabi buta sehingga banyak yang mati. Namun amat dukacita sekali, pihak Israel tidak mengakui kesalahan itu. Bahkan mereka mengeluarkan kenyataan bahawa orang itu berpenyakit jiwa@orang gila yang tindakannya tidak boleh dipertanggungjawabkan.

17. 16 Ramadhan 727 H : Pada hari ini bertepatan dengan 5 Ogos 1327 M, Syeikh Kamaluddin Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid bin Abdul Karim Al Anshori Azzamalkany seorang Ulama Fiqh Madzhab Syafi’i di Damaskus meninggal dunia. Beliau meninggal di Bilbis lalu dibawah ke Kaherah untuk dimakamkan berdekatan dengan makam Imam Syafi’i.

18. 17 Ramadhan 2 H : Peperangan Badar Kubro. Pada hari ini kaum muslimin dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan pihak Musyrikin dalam perang Badar. (Saya akan menceritakan berkenaan peperangan ini nanti).


19. 17 Ramadhan 40 H : Pada hari ini pula Imam Ali bin Abi Thalib RA wafat kerana ditikam dengan pisau beracun oleh Abdurrahman bin Muljam Al Khariji.
 20. 18 Ramadhan 21 H : Pada hari ini Panglima Khalid bin Al-Walid salah seorang sahabat terkemuka yang terkenal dengan keberaniannya dalam berbagai peperangan baik sebelum Islam atau sesudahnya meninggal dunia. Beliau memeluk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah pada tahun 7 H. Umar bin Khatab RA memimpin salat jenazah beliau lalu dimakamkan di Hims dan ada pula yang mengatakan di Madinah.


21. 19 Ramadhan 1213 H : Pada hari ini Napoleon Bonaparte beserta pasukannya melakukan ekspedisinya ke Mesir dikawasan Ghiza, usaha ini mengalami kegagalan sehingga pada tanggal 23 Ramadhan seluruh pasukan meninggalkan Mesir menuju wilayah Syam.


22. 10 Ramadhan 8 H : Pembukaan Kota Mekah. Rasulullah SAW keluar bersama 10 ribu pasukan perang dari kaum Muhajirin dan Ansar menuju Makkah untuk membebaskannya dari kemusyrikan. Faktor keberangkatan beliau disebabkan serangan yang dilakukan kabilah Bani Bakar sekutu kaum Quraisy terhadap sekutu Rasulullah SAW kabilah Khuza’ah yang melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati antara kaum Quraisy dengan Rasulullah SAW. Usaha ini berhasil dengan jayanya tanpa melalui peperangan. Tatkala Fathul Makkah itu Rasulullah SAW berdiri dihadapan kaum musyrikin Makkah seraya berkata, “ Menurut kalian semua apa akan saya lakukan sekarang ?” Mereka menjawab, “ Kebaikan, karena engkau adalah saudara yang baik berasal dari keturunan baik, jika engkau memaafkan kesalahan maka itu harapan kami, akan tetapi jika engkau membalas dendam maka itu sangatlah wajar kerana kami pernah berbuat jahat kepadamu. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, “ Pergilah, sekarang kalian bebas, aku hanya ingin mengatakan apa yang pernah dikatakan saudaraku Yusuf ; tidak ada celaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni kalian sesungguhnya Dia maha pengasih.”Bersambung...Ibnurashidi
Siberbay, 2007.

0 komentar:

Post a Comment

Blogger Muslimin

HarakahDaily.Net

Blogger Muslimat

Tranungkite Online V8

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP